Het startgeld voor de Oud-Beijerlandse Dressuurdagen dient vooraf te worden voldaan.
Dit kan alleen via overschrijving naar onze bankrekening. Het startgeld dient voor sluitingsdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Let op: Op de wedstrijddagen kan niet (contant) worden betaald!

We hanteren de volgende tarieven:

Paarden alle klassen : € 15,00 per proef
Pony’s alle klassen : € 12,50 per proef
Kür op muziek : € 15,00
Boxhuur : € 90,00 (beide wedstrijddagen*)

Je kunt het startgeld overmaken op rekening NL50RABO0157743950 Rabobank t.n.v. Ruitervereniging en ponyclub Oud-Beijerland ovv startgeld dressuurdagen 2019, je naam en de klasse waarin je start.
Als je hebt betaald en afmeldt voor sluitingsdatum (per mail) wordt het bedrag teruggestort op je rekening. Ben je op de reservelijst gezet? Wacht dan met de betaling totdat je zeker weet dat je alsnog kunt starten.
Na sluitingsdatum zal geen restitutie plaatsvinden. Heb je na sluitingsdatum afgemeld en nog niet betaald? Je bent alsnog het startgeld en eventuele boxhuur verschuldigd!
Wanneer je na de dressuurdagen nog niet hebt betaald, zullen we per mail een rekening sturen. We brengen hierbij € 5,00 administratiekosten in rekening.

 

* klasse B t/m M2: vanaf woensdagavond 19:00u tot vrijdagavond 20:00u, klasse Z vanaf vrijdagavond 20:00u tot einde concours. Stalling is  inclusief stro, kuil en brok. (speciale wensen kunnen op het inschrijfformulier worden aangegeven)