Algemene voorwaarden

 1. Er wordt gereden volgens het KNHS-reglement.
 2. Het betreden van het evenemententerrein (als deelnemer of bezoeker) is op eigen risico.
 3. Deelnemers/sters (hierna te noemen deelnemers) dienen in het bezit te zijn van een geldige startpas en een paspoort met daarin de vaccinatiehistorie. Voor pony’s dient een geldig meetbewijs in het paardenpaspoort opgenomen te zijn.
 4. Deelnemers die met meerdere combinaties inschrijven (pony’s en/of paarden) kunnen maar met 1 combinatie strijden om het overall kampioenschap, ongeacht paard of pony. Dit dient bij inschrijving te worden vermeld.
  Wanneer niet is aangegeven met welke combinatie je voor het overall klassement strijdt, zal het wedstrijdsecretariaat dit toepassen op de eerst gestarte categorie. De prijs in de andere categorie vervalt naar de nummer twee op de ranglijst.
 5. Je wordt pas op de startlijst geplaatst als wij jouw inschrijving hebben goedgekeurd.
 6. Na goedkeuring van je inschrijving is de inschrijving bevestigd.
 7. Sluitingsdatum van inschrijving is 25 april 2024.
 8. Deelnemers dienen zich uiterlijk een uur voor aanvang van de starttijd te melden op het secretariaat.
 9. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat de starttijden door omstandigheden tijdens de wedstrijd gewijzigd kunnen worden.
 10. Inschrijfgeld paarden bedraagt voor de klassen t/m ZZ-Licht € 15,00 en voor klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour € 20,00 per proef per combinatie. Voor de pony’s bedraagt het inschrijfgeld € 12,50 per proef per combinatie voor alle klassen.
 11. Het startgeld dient bij inschrijving online via MijnKNHS te worden voldaan. De betaling van de boxhuur kunt u online aan het einde van het reserveringsproces regelen.
 12. Afmelden kan alleen via MijnKNHS.
 13. Bij afmelding na de sluitingsdatum ( 25 april 2024) zal geen restitutie van het reeds betaalde startgeld en evt boxhuur worden verleend. Afmeldingen voor sluitingsdatum zullen door de KNHS worden terugbetaald. Dit is conform de regeling van de KNHS,
 14. In herinnering aan onze voormalige penningmeester, Dhr. C.J. Beljaars, zal er op donderdag (klasse B-M2) en op zaterdag (klasse Z)  aan de deelnemer met de hoogste dagscore (gem. percentage over 2 proeven) in de paardenrubrieken de Cees Beljaarsprijs worden uitgereikt**.
 15. Op zaterdagavond is de Kür op muziek. Er is plaats voor maximaal 24 combinaties voor de paarden en 4 combinaties voor de pony’s in de klassen Z1, Z2, ZZ-licht, ZZ-Zwaar en Lichte Tour. Het inschrijfgeld is € 20,00 per combinatie. Inschrijving is vrij, echter deelnemers mogen maar éénmaal uitkomen (ongeacht paard of pony). De prijsuitreiking is te paard/pony en in volledig tenue. Het prijzengeld bedraagt voor de paarden € 75,-, € 50,-, en € 30,- en voor de pony’s € 50,- en € 30,-
  Bij de pony’s rijden de klassen Z1 en Z2 in handicap, bij de paarden kan de organisatie beslissen om bij minder dan 4 deelnemers in een klasse bepaalde klassen in handicap te laten verrijden. Dit zal op de startlijst kenbaar worden gemaakt. De Kür op Muziek geldt niet voor puntenregistratie.
 16. Voor alle rubrieken (incl. kür op muziek) geldt dat er per vier deelnemers, of een gedeelte daarvan, één prijs zal worden uitgereikt. Bij ex aequo klassering wordt de onderlinge plaatsing bepaald volgens art. 140, alinea 10 van het KNHS reglement.
 17. Er is een overall klassement voor beide dagen voor alle klassen.
  Deze wordt berekend over 4 proeven en wordt vastgesteld op basis van plaatsingspunten; het minst aantal plaatsingspunten wint een deken per klasse. Bij ex aequo klassering wordt de onderlinge plaatsing bepaald dmv het hoogst gem.percentage over 4 proeven. Ruiters/amazones die met meerdere combinaties deelnemen kunnen slechts met 1 combinatie (paard of pony) meedingen voor het overall kampioenschap. Zij dienen bij inschrijving aan te geven met welke combinatie wordt gestreden om het overall kampioenschap.*
  Bij het overallklassement van pony-combinaties worden per klasse de categorieën samengevoegd. Bij gelijk aantal plaatsingspunten geldt het ex aequo reglement uit art.17
 18. Op vrijdag (klasse B-M2) en zondag (klassen Z) is de prijsuitreiking van de overall kampioenen te paard/pony in volledig tenue.
 19. Alle deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor het betreffende startnummer (laatste 3 cijfers van het combinatienummer) op beide zijden van het dekje.
 20. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een voorlezer.
 21. Tijdens het evenement zullen foto’s gemaakt worden (zowel per combinatie als ook sfeerfoto’s). Door deelname aan het evenement stem je in met eventuele publicatie op onze websites en social media.

* Voor deelnemers aan de kür op muziek die ervoor kiezen om op zaterdag slechts 1 proef te rijden zal het behaalde aantal plaatsingspunten in de kür op muziek meetellen voor het overall klassement.
Worden op zaterdag 2 reguliere proeven gereden, dan zijn deze bepalend voor het overall klassement. Deelnemers aan de kür die op zondag slechts 1 proef rijden dingen niet mee naar een plaats in het overall klassement.
** bij ex equo telt het minst aantal plaatsingspunten

 

 

Terreinregels

 1. Er mag alleen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 2. Om het parkeren ordelijk te laten verlopen, zijn er parkeerwachten aangesteld. Bij het parkeren moet u hun aanwijzingen opvolgen.
 3. Rijd stapvoets op het terrein.
 4. Op het terrein van Hippisch Centrum Hoeksche Waard mag niet worden geparkeerd, muv grote paardentrucks.
 5. Meld u van te voren bij het wedstrijdsecretariaat. Bij het secretariaat hangen ook de bijgewerkte startlijsten, zodat u uw starttijd kunt controleren.
 6. Losrijden kan in de binnenbaan van de manege.
 7. Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent bij uw ring.
 8. U bent verplicht gebruik te maken van de ruiterpaden, waar alleen mag worden gestapt.
 9. Aanwijzingen van medewerkers aan het evenement dienen opgevolgd te worden om een soepel verloop van de wedstrijden zo veel mogelijk te kunnen garanderen.
 10. Honden zijn in de Kantine en op het wedstrijdterrein toegestaan mits deze zijn aangelijnd.