Uiteraard kan een evenement zoals de Oud-Beijerlandse Dressuurdagen niet zonder sponsors. Wij willen dan ook de volgende bedrijven bedanken voor hun financiële en/of materiële steun:

Wilt u ook uw bedrijfsnaam verbinden aan de Oud-Beijerlandse Dressuurdagen? Wij bieden een aantal sponsorpakketten die mogelijk kunnen passen in uw budget. Voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met dhr. A. 't Jong, e-mail: actjong@upcmail.nl

Partners Oud-Beijerlandse Dressuurdagen 2021